VASE TANGO BLEU GRIS KROSNO

W3100 VASE TANGO BLEU GRIS

Vase Tango bleu gris 30 cm KROSNO couleur dans la masse